«Έμφυλη Ισότητα και Συμπεριληπτικός Λόγος: Ξαναδιαβάζοντας τα σχολικά εγχειρίδια»

Με περισσότερες από 130 δράσεις, μεταξύ των οποίων παρουσιάσεις, αφίσες, παραμύθια, κουκλοθέατρο και βίντεο, σχολεία που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ και Εσύ Μαζί», απ’ όλη την Ελλάδα ύψωσαν τις φωνές τους για να διεκδικήσουν μια κοινωνία που σέβεται τα κοινωνικά φύλα και την έμφυλη ισότητα.

Πιο συγκεκριμένα, πάνω από 40 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποίησαν μια σειρά από βιωματικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και την συγγραφή συνολικά 87 επιστολών προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της δράσης:

«Έμφυλη Ισότητα και Συμπεριληπτικός Λόγος: Ξαναδιαβάζοντας τα σχολικά εγχειρίδια».

Οι μαθήτριες και οι μαθητές αφού ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν πάνω στην επιτελεστική διάσταση του λόγου να αναπαράγει και να εμπεδώνει έμφυλα στερεότυπα και ανισότητες, εντόπισαν στα σχολικά τους εγχειρίδια παραδείγματα έμφυλου λόγου. Στο τελικό στάδιο της δράσης, ως ενεργοί πολίτες διεκδίκησαν έναν συμπεριληπτικό λόγο για τα σχολικά τους βιβλία, προτείνοντας στον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής συγκεκριμένες αλλαγές και αναδιατυπώσεις στα αποσπάσματα που νωρίτερα είχαν εντοπίσει, με αφορμή την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Ευχαριστούμε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές, τις/-ους εκπαιδευτικούς που αγκάλιασαν και υλοποίησαν τη δράση του «Εγώ και Εσύ Μαζί», σας ευχαριστούμε για τα εμπνευσμένα, γεμάτα χρώμα, σεβασμό και αγάπη μηνύματά σας για μια κοινωνία ισότητας των φύλων!