7 βίντεο για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιωμάτα

Εγώ κι Εσύ Μαζί – Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Το πρόγραμμα “Εγώ κι Εσύ Μαζί: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιωμάτα”, υλοποιείται από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε πάνω από 150 σχολεία, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε όλη την Ελλάδα. Αποτελεί εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στοχεύει στην ανάπτυξη της κουλτούρας του σεβασμού στη διαφορετικότητα, της κατανόησης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης, καλλιεργώντας βιώσιμες στάσεις ενεργού κοινωνικής συμμετοχής με βιωματικές προσεγγίσεις. Τα παρακάτω βίντεο έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ως εργαλείο ευαισθητοποίησης και αφόρμησης για μαθήτριες και μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες.

 

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα

 

Δικαίωμα στην Υγεία

 

Σεξουαλικός Προσανατολισμός

 

Προσφυγικό

 

Προσβασιμότητα

 

Ακτιβισμός

 

Διαφορετικότητα