Μαθητές/ριες

Παίζω και Μαθαίνω τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ζωγραφίζω την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου