Εκπαιδευτικοί

Δράσεις Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Εκπαιδευτικά Βίντεο

Μαθητές/Μαθήτριες στέλνουν μηνύματα υποστήριξης και αλληλεγγύης προς υγειονομικούς // 10 Δεκέμβρη

14+1 Ερωτήματα για το Δικαιώμα στην Υγεία

Τι είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

Πόσες Αγκαλιές

Φτιάξε ένα καλύτερο μέλλον για όλους!

Φτιάξε ένα καλύτερο μέλλον για όλους!

Φτιάξε ένα καλύτερο μέλλον για όλους!