Ακαδημία Διεθνούς Αμνηστίας

Εδώ μπορείτε να επισκεφθείτε την Ακαδημία της Διεθνούς Αμνηστίας και να επιλέξετε ένα από τα μαθήματα που προσφέρονται σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε διάφορες γλώσσες.