«Καμία πια ανοχή»

Τα εκπαιδευτήρια Δελασάλ μας παρουσιάζουν τρία κολάζ, δημιουργημένα από τους μαθητές της Γ’ Τάξης. Φωτογραφίες, ζωγραφιές, προωθητικές αφίσες και μηνύματα. Όλα ενάντια στον ρατσισμό, με κάθε πιθανή εκδήλωσή του, στον «φόβο» του διαφορετικού και τη μη αποδοχή του, ενάντια στη μισαλλοδοξία και στην αίσθηση του προνομίου. Φυλή, φύλο, θρησκεία, δεν είναι χαρακτηριστικά πάνω στα οποία μπορεί να εδράζονται στερεότυπα και καταπιέσεις. Καμία πια ανοχή, δηλώνουν οι μαθητές.