Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί

Στο πρόγραμμα «Εγώ κι Εσύ Μαζί» συμμετείχαν μαθητές της Β’ Γυμνασίου. Δημιούργησαν και παρουσίασαν εργασίες. Το περιεχόμενο των εργασιών τους επικεντρώνεται στα Δικαιώματα του Παιδιού κατά την διάρκεια της πανδημίας. Συνδύασαν το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση, στην Υγεία, στο Ασφαλές περιβάλλον και στην Προστασία και Ευημερία.

Η αφορμή της έρευνας τους δόθηκε από το πλάνο 6 σημείων που όρισε η UNICEF ως σημαντικούς σταθμούς για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την προστασία των παιδιών.